Korišćenje stranica Cene.rs

Pristup portalu Cene.rs je besplatan. Portalu se može pristupiti i slobodno koristiti njegove funkcionalnosti bez prethodne obavezne registracije.

Sadržaji na portalu Cene.rs se mogu koristiti samo u lične svrhe. Svrha njihovog postojanja je bolja informisanost korisnika portala i ni na koji način ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno navedeno. Cene.rs ulažu maksimalan napor u održavanju sadržaja ažurnim, ali ne može da garantuje potpunu tačnost. Ponuda proizvoda Internet prodavnica koje se oglašavaju na stranicama Cene.rs ne predstavlja nužno njihovu kompletnu ponudu proizvoda.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika se smatra kršenjem pravila i podložno je tužbi. Korisnici portala Cene.rs se ne smeju lažno predstavljati ili predstavljati u ime drugog pravnog ili fizičkog lica, niti objavljivati i razmenjivati informacije zaštićene autorskim pravom.

Nije dozvoljeno automatizovano preuzimanje sadržaja sa Internet Cene.rs i izvođenje bilo koje vrste onesposobljavanja ili umanjivanja funkcionalnosti portala Cene.rs, ili ometanje drugih korisnika u korišćenju stranica Cene.rs.

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik stranica Cene.rs ne može biti odgovoran za bilo koju nastalu štetu, bez obzira na vrstu i način prouzrokovanja štete. Prihvatanje ovog ograničenja odgovornosti vlasnika stranica Cene.rs je preduslov korišćenja stranica Cene.rs. Korisnik se saglasio sa ovim ograničenjem samim pristupom portalu i korišćenjem njegovih funkcionalnosti.

 

Izmene uslova korišćenja

Cene.rs zadržava pravo izmene Uslova korišćenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici ili obaveštavanjem korisnika o izmenama.