Upotreba i sigurnost ličnih podataka

Portal Cene.rs prikuplja određene lične podatke korisnika prilikom registracije ili prijave na distribucionu listu, i to isključivo uz saglasnost samih korisnika. Pojam lični podatak se odnosi na ime i prezime korisnika, njegovu adresu, adresu elektronske pošte i slične   informacije.

I korisnici i prodavci su obavezni da očuvaju poverljivost svojih naloga i lozinki dobijenih ili unetim tokom procesa registracije ili kasnijim izmenama direktno na portalu. Samim korišćenjem portala Cene.rs i njegovih funkcionalnosti postajete odgovorni za sve aktivnosti izvršene vašim nalogom.

Cene.rs se obavezuju da neće ni na koji način zloupotrebiti lične podatke koje korisnici unesu u za to predviđene forme na portalu, da ih neće davati trećim osobama niti slati elektronsku poštu na koju se korisnik prethodno nije prijavio.