Zašto Cene.rs?

Razvili smo Cene.rs sa fokusom na krajnjeg korisnika, moderan dizajn i jednostavno korišćenje.
Po prvi put u Srbiji razvili smo mobilne aplikacije za Android i iOS sa mnogim naprednim mogućnostima. Sada je uz pomoć mobilnog telefona moguće skenirati bar kod proizvoda i pronaći najbolje ponude (Scan&Search), a onda i pomoću Google mapa pronaći najbližu prodavnicu koja nudi traženi proizvod (Search&Go).
Listanje vaše ponude na portalu Cene.rs donosi višestruke prednosti, promociju vašeg brenda, bolju vidljivost na tržištu kroz novi kanal komunikacije ka kupcima, povećanje prodaje proizvoda koje nudite.
Dodatna pogodnost je i što plaćate samo direktnu korist koju ostvarujete prisustvom na portalu. Klikom na neki od proizvoda iz vaše ponude potencijalni kupac se upućuje na vašu Internet prodavnicu, gde se može upoznati i sa drugim proizvodima iz ponude.


Kako postati naš partner?


Da biste postali Cene.rs partner potrebno je da posedujete svoju Internet prodavnicu, dostupnu svim posetiocima. Veoma je važno da prodavnica bude u vlasništvu registrovanog i aktivnog pravnog lica.
Dovoljno je da na strani http://cene.rs/registruj-prodavnicu/ snovne podatke i u najkraćem roku će vas kontaktirati neko iz našeg tima.
Iako želimo da ostvarimo saradnju sa što većim brojem kompanija i promovišemo poslovanje na Internetu, zadržavamo pravo da ne prihvatimo listanje ponude u izuzetnim slučajvima. To uključuje prodavnice istog vlasnika koje u različitim verzijama nude iste proizvode, one koje nemaju jasnu politiku cena ili ne poštuju opšte standarde kvaliteta izrade i/ili ponude.


Šta je cena klika?


Cena klika je novčani iznos koji je prodavnica spremna da plati kada posetilac klikne na jedan od proizvoda iz ponude takođe poznat i kao Cost-per-Click (CPC).
Kao naš partner možete odrediti cenu klika koja će važiti za svaku kategoriju ponaosob, čak i posebno za svaki proizvod iz vaše ponude.
Sve kategorije proizvoda imaju istu vrednost minimalne cene klika, koja trenutno iznosi tri dinara (3 RSD). Maksimalna cena nije određena, što ostavlja mogućnost našim partnerima da povećanjem cene klika za određenu kategoriju ili pojedinačni proizvod obezbede bolju vidljivost svoje ponude.
Vrednost cene klika se može promeniti u bilo kom trenutku.


Zakup banera


Zakup banera umnogome može povećati vidljivost vaše ponude, i predstavlja veoma isplativ način komunikacije sa potencijalnim kupcima.
Prikaz banera može biti ekskluzivan, u slučaju zakupa na određeni vremenski period, ili rotacioni, kada se baneri više partnera prikazuju na istoj lokaciji, uz promenu banera nakon svakog prikaza ili osvežavanja neke od strana.


Baner A i B
1 000 000 700 EUR 0,70 (CPM)
2 000 000 1 200 EUR 0,60 (CPM)
3 000 000 1 500 EUR 0,50 (CPM)
Mesečno 1 500 EUR 0,50 (CPM)
Baner C i D
1 000 000 150 EUR 0,15 (CPM)
2 000 000 220 EUR 0,11 (CPM)
3 000 000 300 EUR 0,10 (CPM)
Brending
100 EUR / dan